Закони КАТ

Думата на Закона

закони на кат

Чл.105 ЗДвП (изм., ДВ,бр.43 от 2002 г.)

 • (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимостта
  през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към
  пътя, кaкто и намаляване на прозрачността им.

   
 • (2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)
  Ограничаване на видимостта,както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати,
  се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

   
 • (3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)
  Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 1 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43
  на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: